Garanti

For at få det optimale udbytte af samarbejdet mellem BERNTHUSET og virksomheden har BERNTHUSET en ordning, der garanterer 100% tilfredshed.

Vikar og bemandingsløsninger:

Hvis virksomheden meddeler BERNTHUSET, at den udsendte vikar ikke svarer til de angivne kvalifikationer, opsiges vikaren og der findes en ny vikar, der kan matche de stillede kvalifikationer.

Umiddelbart efter vikariatets start vil en af vore konsulenter kontakte virksomheden for at høre, om den udsendte vikar matcher virksomhedens forventninger og ønsker. Dette er bl.a. med til at sikre en høj kvalitet og ligeledes at holde den tætte kontakt til vore kunder.

Oversættelse:

BERNTHUSET sikrer rigtigheden af virksomhedens oversættelser ved at gøre brug af rutinerede, testede oversættere til samtlige oversætteropgaver. Der garanteres således både for deres erfaring og faglige kvalifikationer. Ønskes yderligere oplysninger omkring en oversætter til opgaven kan disse naturligvis forevises.

Er der uoverensstemmelser i en oversættelse, er det muligt for virksomheden at komme i dialog med oversætteren, eller alternativt at få en anden oversætter til løsningen af oversættelsen.

CMS: Nobrainer Web