Fortrolighed

BERNTHUSET værner om den tillid, vore kunder viser os. Dette gør vi bl.a. ved at opretholde en høj grad af fortrolighed omkring de dokumenter, personlige virksomhedsoplysninger mv., der betros os. Alle vore oversættere indgår fortrolighedsaftaler, ligesom alle vore vikarer bliver gjort bekendte med deres tavshedspligt i deres ansættelseskontrakter. Tavshedspligten er gældende under vikariatets varighed og indtil 3 år efter ophøret heraf, jf. markedsføringsloven §10.

Er en opgave særlig følsom, beder vi dig angive dette allerede ved henvendelsen. Vi vil herefter orientere de personer, som skal arbejde med opgaven herom.

Alt materiale. der kommer BERNTHUSET i hænde, behandles med største fortrolighed og i overensstemmelse med registerloven. Det betyder, at BERNTHUSET hverken vil eller må videregive kunders personlige data - fra telefonnummer til kreditoplysninger.

Vi udfører desuden backup af al datamateriale, som efterfølgende gemmes forsvarligt.

CMS: Nobrainer Web