Spørgsmål og svar

Hvilke sprog oversætter BERNTHUSET?

”Vi oversætter til og fra de fleste sprog. Via internationale samarbejdspartnere også mere eksotiske sprog.
Kontakt os og forhør dig”.

Hvilken type tekster kan BERNTHUSET oversætte?

”Vore oversættere er rutinerede med stor faglig bredde og kapacitet. Vi kan derfor klare de fleste teksttyper inden for områderne teknik, jura, reklame, medicin, Edb/software, kemi, forvaltning, forsikring, handel mm.”.

Vi arbejder ofte med korte deadlines - kan BERNTHUSET honorere disse - og koster det ekstra?

”Vi samarbejder globalt med mere end 2.000 oversættere og kan derfor tilbyde oversættelse med meget kort deadline – og vi opkræver ikke hastegebyr for denne service”.

Vi arbejder ofte med juridiske dokumenter, og dokumenter som skal godkendes af udenlandske offentlige myndigheder o. lign. - kan BERNTHUSET oversætte disse?

”Ja, vort oversætterteam kan autorisere de fleste sprog, og vi er desuden behjælpelige med en evt. legalisering ved de danske myndigheder”.

CMS: Nobrainer Web