Ansættelsesforhold

Som medarbejder hos BERNTHUSET er du ansat af BERNTHUSET lige så længe, den enkelte opgave varer. Du vil altså kun have én arbejdsgiver, BERNTHUSET, men arbejdssted og arbejdets art vil variere med opgaverne. BERNTHUSET er ansvarlig for udbetaling af løn samt øvrige sociale omkostninger - herunder f.eks. feriepenge, sygedagpenge og søgne- helligdagsbetaling.

I den tid opgaven varer, forventer vi, at du løser opgaven og en eventuel afbrydelse før tid, skal meddeles til BERNTHUSET.

Efter at du har afsluttet en opgave, kan du selv bestemme, hvornår du vil påtage dig en ny. BERNTHUSET kan dog ikke garantere nye opgaver, men almindeligvis er der stor efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere inden for alle vores arbejdsområder. Dette kan dog varierer alt efter sæson/periode mv.

Når du er vikar hos BERNTHUSET, har du altid mulighed for, at komme i kontakt med en af vore konsulenter via tlf. 76 12 22 10 eller pr. mail: info@bernthuset.dk. Husk altid at holde BERNTHUSET underrettet, hvis du tilegner dig nye færdigheder, fuldfører kurser, aflægger eksaminer osv.

Alle oplysninger bliver selvfølgelig behandlet fortroligt. Skulle der opstå problemer i forbindelse med dit vikariat, skal du kontakte BERNTHUSET snarest.

Yderligere oplysninger omkring ansættelsesforhold oplyses ved start af vikariat eller på forlangende.

CMS: Nobrainer Web